adw. Bartłomiej Jabłoński

Kancelaria Adwokacka

O Kancelarii Zakres usług Wynagrodzenie Do pobrania Kontakt

Szanowni Państwo

Kancelaria Adwokacka zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących prawa spadkowego, rodzinnego, nieruchomości oraz odszkodowań), karnego i administracyjnego. Nadrzędnym celem jest zapewnienie prawidłowej ochrony interesów klienta, co gwarantuje wykonywanie powierzonych czynności w ramach zawodu adwokata.

Ważne

Profesjonalny pełnomocnik, jakim jest adwokat, zobowiązany jest świadczyć pomoc prawną na podstawie obowiązujących aktów prawa powszechnego, jak również stosować się do aktów określających zasady wykonywania tego zawodu. Jest również zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynniki te są gwarancją jakości świadczonych usług.

Kancelaria Adwokacka ul. Stefana Jaracza 18 lok. 4A 90-262 Łódź +48 605 380 179